• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/
  • https://plus.google.com/https://www.google.com.tr//posts
  • https://twitter.com/
1 YIILIK VİP ÜYELİK İÇİN BAĞIŞ 10 TL
Sitemizin bir çok modülü tüm ziyaretcilerimize açıktır.Sitemizin VİP Modüllerinden yararlanmak için lütfen 10 TL BAĞIŞ yaparak sitemize üye olunuz...
4.5.İSLAM DİNİ VE TEMİZLİK
Dinimiz temizliğe çok önem vermiş ve insanların her bakımdan temiz olmalarını öğütlemiştir. Yüce Allah (c.c.) Kur’an’da, “... Allah da çok temizlenenleri sever.” buyurarak temizliğe önem veren kişilerin Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu ve sevgisini kazanacağı belirtilmiştir.
5.5.1.MİMARİMİZDEKİ DİNİN İZLERİ
Kültürün önemli bir ögesi olarak din; sanattan estetiğe, edebiyattan musikiye, mimariden örf ve âdetlere kadar hayatın her alanında etkilidir.
7.5.2A-İNANÇLA İLGİLİ-İTİKADİ YORUMLAR
İtikat: Kişinin Yüce Allah, insan ve evren hakkındaki düşünce ve anlayışları anlamına gelen itikat; dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kuralların hepsini kesin bir şekilde kabullenmesini ve inanmasını ifade etmektedir.
7.5.2B-FIKHİ YORUMLAR
Fıkıh: Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak anlamlarına gelir. Fıkıh, İslam’ın bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini bilmeyi ifade eder. Bu alanlarla ilgili ilim dalının da adıdır.
8.5.4.HZ.NUH(A.S)
Nuh (a.s.), Kur’an’da adı sıkça geçen bir peygamberdir. Aynı zamanda onun adını taşıyan bir sure vardır. Bununla birlikte ülü'l-azm olarak bahsedilen beş büyük peygamberden biri ve bunların ilkidir.
8.5.3.KUR'AN'IN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır. Onun bu özelliği furkan ismiyle belirtilmiştir.
8.5.2.KUR'AN'IN ANA KONULARI
Kur'an-ın ana konuları :İnanç,İbadet,Ahlak,Kıssalar,Muamelat...Dosyayı indirmek için üye girişi yapınız.
2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI
5.6.7.8.Sınıf 2.dönem 1.sınav soruları...indirmek için üye girişi yapınız.
7.5.ÜNİTE:İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (Rûm suresi, 22. ayet.)
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

8.1.Kavramlar ve anlamları yeni müfredata göre


KADER
kader; bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kader; Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.

KAZA
kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir.
Terim anlamı ise kaza, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.

İLİM
Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.

KUDRET
Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir.

İRADE
Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır.

SÜNNETULLAH-ADETULLAH
Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumusağlamak için koyduğu bu yasalara sünnetullah veya âdetullah denir.

FİZİKSEL YASALAR
Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır.

BİYOLOJİK YASALAR
Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.

TOPLUMSAL YASALAR
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir.

AKIL
Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.

SORUMLULUK
Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.

İRADE
Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve
yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade, küllî ve cüzî olmak üzere
ikiye ayrılır.

CÜZİ İRADE
Kişinin özgür iradesiyle yaptığı kendi sorumluluk alanına giren davranışlarına cüzi irade denir.Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanıntercih etme kabiliyetidir.

KÜLLİ İRADE
Bizim irademiz dışında Allahın takdiri ile gerçekleşen olaylara Külli irade denir.Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir.

ÖMÜR
İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine ömür denir.

ECEL
Allah’ın (c.c.) takdir ettiği bu ömrün bittiği, hayatın sona erdiği âna da ecel denir.

RIZIK
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı rızık olarak değerlendirilir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaç duyulan şeyler bizler için Allah’ın (c.c.) bahşettiği rızıklardandır.

ER-REZZAK
“Mahlûkâtına maddî ve mânevî her türlü rızkı bol bol ihsan eden” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en güzel isimlerinden)dır.

TEVEKKÜL
Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir.

FİRAVUN
Eski Mısır’da krallara Firavun adı verilirdi.

AYETEL KÜRSİ
Ayet el-Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır. Ayet, Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarını ve gücünü anlatır.

ALLAH
Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık. Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan Allah’ın (c.c.) özel ve en kapsamlı adı.

EL-HAYY
“Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen diri, her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan.” demektir. Allah’ın (c. c.) esmâ-i hüsnâsından biri.

EL-KAYYUM
“Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten” demektir. Allah’ın (c. c.) esmâ-i hüsnâsından biri.

EL-ALİYY
“İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın olan.” demektir. Allah’ın (c. c.) esmâ-i hüsnâsından biri.

EL-AZİM
“Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olan.” demektir. Allah’ın (c. c.) esmâ-i hüsnâsından biri.

ESMA-İ HÜSNA
Allah’ın 99 güzel ismi
Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
1275 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.78805.8112
Euro6.50886.5348
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 14° 11°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret171873