• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/
 • https://plus.google.com/https://www.google.com.tr//posts
 • https://twitter.com/
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

7.Sınıf 4.ünite özetleri4. ÜNİTE

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

Din: Allah tarafından peygamberler racılığıyla gönderilen, insanları bu dünyada ve öbür dünyada mutlu etmeyi amaçlayan, insanların kendi istek ve arzularıyla seçtikleri ilahi konulara din denir.

DİN

                                                                             

İlahi Dinler              

 •  İslam                        
 •  Hristiyanlık                                                             
 •  Yahudilik

İlahi Olmayan Dinler

 • Budizm
 • Hindulizm

 

 

DİNİN KAYNAKLARI

                                                         

 •  Kur’an                                    
 •  Sünnet

Din Anlayışı: Dinin insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimidir.

 

DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLARININ SEBEPLERİ

                                                                                  

     İnsani Sebepler                            Toplumsal Sebepler

     -Düşünce yapısı                           -Ekonomi

    -Kişilik                                          -Örf ve adetler

    -Hayata bakış açısı                     -Savaş, afet, deprem gibi olaylar

    -Tecrübe                                       -İklim ve coğrafi özellikleri

    -Eğitim

     -Kültür

    -Psikolojik yapı

DİN

-İlahi kanunlar.

-Tektir.

-Vahye dayalıdır.

-Kişiye göre değişmez.

DİN ANLAYIŞI

-Dinin insanlar tarafından yorumlanmasıdır.

-Birden fazla olabilir.

-Vahiyin yorumudur.

-Kişiye göre değişebilir.

MEZHEP (EKOL)

-Gidilecek yol, görüş, akım.

-Bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlara Mezhep (ekol) denir.

-İslam düşüncesinde yorumlar İslam dininin özgürlüğe verdiği önemi gösterir.

-Farklı yorumlar zenginliktir.

-Mezhep bir din değildir, dinin farklı yorum biçimidir.

-İslam dünyasının üç temel konusu vardır: inanç, ibadet, ahlak.

-İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimleri genellikle bu konuların biriyle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM BİÇİMLERİ

                                                                                                      

1)İnançla İlgili (İtikadi) Yorumlar

 • Maturidilik  
 • Eşarilik  

2)İbadetle İlgili (Fıkhi)  Yorumlar                  

 • Caferilik  
 • Şafilik                                       
 • Yesevilik
 • Hanefilik
 • Malikilik   
 •  Hanbelilik 

                         

3)Ahlakla İlgili (Tasavvuf) yorumlar

 •  Yesevilik
 •  Kaderilik
 •  Nakşibendilik
 • Mevlevilik                                                                                    
 • Alevilik-Bektaşilik
 •  


İNANÇ (İMAN’IN ŞARTLARI)

-Allah

-Peygamber

-Kitaplar

-Melekler

-Ahiret

-Kaza-Kader

 

İBADET

-Namaz

-Oruç

-Hac

-Zekat

-Kurban

AHLAK

-Dürüstlük

-Adalet

-Saygı

-Doğruluk

FIKHI YORUMLAR

Fıkıh: Anlamak, kavramak, derinlemesine incelemek demektir.

-İslam dininde ibadetlerle ve günlük hayatla ilgili konuları inceleyen bilim dalına fıkıh denir.

FIKIH HANGİ KONULARI ELE ALIR?

-İbadetler (Namaz-oruç-hac-zekat)

-Ticaret konuları

-Evlenme-boşanma

-Miras

-Alışveriş

Fıkıh Bilginlerinin Uyguladıkları Metod:

KUR’AN SÜNNETİCTİHAD

 Yeni bir konu ile ilgili önce Kur’ana başvurmuşlar. Kur’anda yoksa sünnete başvurmuşlar. Sünnette yoksa kendileri Kur’ana ve sünnete ters düşmeyecek şekilde karar vermişlerdir.

BAZI FIKHI MEZHEPLER

Hanefilik:

-Kurucusu: Ebu Hanife

-Gerçek İsmi: Numan

-Etkili Olduğu Yerler: Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkasya.

Şafilik:

-Kurucusu: İmamı Şafi

-Ülkemizin doğusunda yaygındır.

-Etkili Olduğu Yerler: Malezya, Endonezya, Mısır.

Malikilik:

-Kurucusu: Malik B. Enes

-Etkili Olduğu Yerler: Fas, Tunus, Cezayir

Hanbelilik:

-Kurucusu: Ahmet B. Hanbel

-Etkili Olduğu Yerler: Arabistan

Caferilik:

-Kurucusu: İmamı Cafer

-Ülkemizde Doğu Anadolu’da yaygındır.

-Ezanlarında Hz. Ali ismide geçer.

ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK:

-Cem ve Cem Evi

-Razılık ve kul hakkının sorgulanması

-12 Hizmet

-Semah

-Müsahiplik (Yol kardeşliği)

-Dua ve gülbenkler

-Hızır orucu

Alevi: Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona taraftar olan kişiye denir.

-Hz. Muhammed’i ve Kur’an-ı kabul ederler.

-Ehli Beyt (Hz. Muhammed ailesi) sevgisi ön plandadır.

Bektaşilik: Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olan ve onun yolundan gidenlerin oluşturduğu düşüncenin adıdır.

CEM VE CEM EVİ:

Cem: Toplamak, bütünleşmek, bir araya getirmek.

-Alevilerin toplu olarak yaptıkları törene cem, bu törenin yapıldığı yere cem evi denir.

-Cemi dede yönetir.

Cem Çeşitleri:

1)     Düşkünlükten Kaldırma Cemi

2)     Dardan İndirme Cemi

3)     Abdal Musa Cemi

Razılık ve Kul Hakkının Sorulması: Cem başlamadan önce Alevi dedesinin ceme katılacak olanlara birbirlerinden razı olup olmadıklarını sorması, küsleri barıştırması.

12 Hizmet: Cem töreninde 12 kişi tarafından belirli bir düzen ve sıra içerisinde yapılan işlemlerdir.

Semah: Alevi-Bektaşi cemlerinde ceme ktılanların manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi bir aşkla dönmeleridir.

Semah, okunan nefeslerin eşiliğinde dil, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın ellerini göğe kaldırarak Hakk’ın tek olduğunu zikretmektir.

Müsahiplik (Yol Kardeşliği): Sahabe arasında yaşanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın günümüze taşınmasıdır. Ensar ve Muhacir örnek alınmıştır.    Müsahiplik evli olan iki kişinin aileleleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşliğine söz vermeleridir.

Dua ve Gülbenkler: Alevi ve Bektaşilerde dua ‘’gülbenk’’ olarak adlandırılır.

Gülbenk: Allah’a sığınma yalvarma ve ondan af dilemedir.

Hızır Orucu: Hızır orucu genellikle şubat ayının 13, 14 ve 15. Günlerinde tutulur.

Ortaya Çıkışı: Hz. Ali ve Fatma’nın çocukları Hasan ve Hüseyin’in hastalanması olayı.

DİNDE ZORLAMA YOKTUR.

Din ve vicdan özgürlüğü insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdendir. Bu durum hem anayasamızın 24. maddesiyle hem de kutsal kitabımızdaki ayetlerle güvence altına alınmıştır.

-Din ve vicdan hürriyeti toplumsal barışa katkı sağlar.


Yorumlar - Yorum Yaz


Saat
Duyurular
Anket
Sitemizin yeni tasarımı hakkındaki düşünceniz nedir?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.36725.3887
Euro6.07136.0956
Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 15° 12°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret139898
Admatic