• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/
 • https://twitter.com/
 • https://www.instagram.com/dindersindeyiz
 • https://www.youtube.com/channel/UCsOuLq55D-d559-JFz7VdvA/
  • www.dindersindeyiz.net
  • Dindersi Online Eğitim Portalı
Giriş
TAKVİM
8.1.Kaza ve Kader
8.2.Zekat ve Sadaka
8.3.Din ve Hayat
8.4.Hz.Muhammed'in Örnekliği

8.1.Ayetel kürsi eksik sözcük tamamlama
Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,
lâ te’huzühû sinetün velâ nevm,
lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard,
men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih,
ya’lemü mâ beyne eydî-him ve mâ halfehüm,
ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’,
vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard,
ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.
Anlamı
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp
kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup
gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi ile ilgili önemli bilgiler:
 • Ayet el-Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir.
 • Adını, ayetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi manalara gelen kürsi kelimesinden almıştır.
 • Bu ayet, İslam’ın özü ve özeti gibidir. Ayet el-Kürsi’de Yüce Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatları ve gücü anlatılmaktadır.
Ayet el-Kürsi’de öne çıkan mesajları şöyle özetleyebiliriz:
* Bu ayet, Yüce Allah’ın (c.c.) öz ismi ile başlar. O’nun vahdâniyeti (birliği, tekliği) hem de İslâm’ın getirdiği imanın tevhid (Allah’ı birleme, bir bilme) özelliği açıklanmak üzere “O’ndan başka tanrı yoktur” buyurulur.
* O, daima diridir, O’nun hayat sıfatı vardır.
* Bütün varlıkları görüp gözeten, yönetendir.
* Uyuklama ve dalgınlık gibi insana ait sıfatlardan uzaktır.
* Yerde ve gökte ne varsa O’na aittir. Alemlerin (yerin ve göğün) yaratanı da gerçek
sahibi de O’dur.
* Allah (c.c.) katında, O izin vermedikçe hiçbir kimse şefaat edemez.
* Allah’tan (c.c.) başka bütün şuur ve bilgi sahiplerinin bilgileri sınırlıdır, doğru da yanlış da olmaya açıktır.
* O’ndan başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur.
* Kudreti yerleri ve gökleri içine alacak kadar geniştir.
* Kâinatı korumak, gözetmek ve yönetmek O’na güç gelmez.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Ayet el-Kürsi’yi okumanın fazileti ile ilgili şöyle buyurmuştur;
“Bir farz namazın ardından Ayet el-Kürsi’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, III, 83.)
Bir başka hadislerinde sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kur’an’ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü’l-Kürsi’dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” (Tirmizî, “Fedâilü’l-Kur’an”, 2.) Hz. Peygamber, Übey b. Kâ’b’a “Allah’ın kitabındaki ayetlerden hangisi en büyüğüdür” diye sorup “Ayet el - Kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir.
(Müslim, “Müsâfirîn”, 258.)
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Ayet el-Kürsi’nin sabah akşam dua olarak okunması da tavsiye edilmiştir. Ayrıca yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağı ve şeytanın ona yaklaşamayacağı bildirilmiştir.
İşte bu faziletleri sebebiyledir ki Ayet el-Kürsi’yi ifade ettiği anlamın farkında olarak sık sık okumalıyız.
 

602 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.13268.1652
Euro9.67379.7124
Hava Durumu
Ziyaretçi Sayısı
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam217
Toplam Ziyaret408189
4.2.İslamı Tanıyalım
7.1.Melek ve Ahiret İnancı
7.2.Hac ve Kurban İbadeti
5.2.Ünite:Oruç ibadeti
6.4.Hz.Muhammed'in Hayatı