• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dindersindeyiz.noktanet.3
  • https://twitter.com/
  • https://www.instagram.com/dindersindeyiz
  • https://www.youtube.com/channel/UCsOuLq55D-d559-JFz7VdvA/
4.Sınıf
4.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
5.Sınıf
5.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
6.Sınıf
6.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
7.Sınıf
7.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
8.Sınıf
8.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
9.Sınıf
9.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
Giriş
Takvim
8.2.Zekat ve Sadaka
8.3.Din ve Hayat
8.4.Hz.Muhammed'in Örnekliği
8.3.Din ve Hayat özet-2023
8.2.Zekat ve Sadaka Özet2023


İndirmek için tıklayınız...
8.1.Kader İnancı Özet2023


İndirme sayfasına gitmek için tıklayınız...

4.ÜNİTE

4.SINIF 4.ÜNİTE: HZ.MUHAMMED'İ TANIYALIM


BU ÜNİTE DE NELER ÖĞRENECEĞİZ: 

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevre 
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları
5. Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları

HZ.MUHAMMED'İN DOĞDUĞU ÇEVRE:

Dini Yönden:

İnsanların çoğu putlara tapıyordu(Putperestlik).Hıristiyan ve Yahudi olanlar da vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda Allah’ın varlığına ve birliğine inanan “ Hanif ” diye bilinen insanlar da vardı.Kısaca Putlara tapmayıp sadece Allah’a tapan kişilere de Hanif denir.Mecusiliğe(ateşe tapma)  inanlarda vardı.                         

Sosyal Yönden:

Toplum düzeni bozuktu. Halk kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler arasında sık sık savaşlar oluyordu. Kan davaları yüzünden insanların can ve mal güvenliği kalmamıştı. Toplum özgürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılmıştı. Kölelere hiç değer verilmiyordu, pazarlarda değersiz bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Toplumda güçsüzler eziliyor, hakları gözetilmiyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kız çocuğu olanlar, bunu utanılacak bir durum olarak görüyorlardı. Bu yüzden kız çocuklarını öldürüyorlardı.

Ekonomik Yönden:

Halkın bir bölümü konargöçer, bir bölümü de yerleşik olarak yaşardı.Konargöçerler tarım ve hayvancılıkla, yerleşik olanlar da çoğunlukla ticaretle uğraşırdı. Ticarette insanlar hile yapıyor, birbirlerini aldatıyordu. Güçlü olanlar zor kullanarak güçsüzlerin mallarını ellerinden alıyordu. Yağmacılık, kapkaç, içki içmek ve kumar oynamak gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı.


Konargöçer: Yerleşik bir hayatı olmayan, yazın yüksek yerlerde (dağlarda, yaylalarda) , kışın alçak yerlerde (ovalarda, vadilerde) yaşayan, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlara konargöçer denir.Göçebe olarakyaşayanlara “bedevi” deniyordu.

HZ.MUHAMMED'İ TANIYALIM 

Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur.Mekke’yi önemli kılan husus ise Kâbe’nin orada oluşudur.Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamberdir.( İlk peygamber ise, aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem’dir. )
Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. Dedesinin adı Abdulmuttalip, Süt annesinin adı ise Halime’dir.Peygamber Efendimiz ‘in süt kardeşleri Şeyma ve Abdullah’tır.
Doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti.
Annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanında, dedesi vefat ettikten sonra da amcası Ebu Talip’in yanında kalmıştır.
4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı.
İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşındayken yaptı(Şam’a).
17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti.
20 yaşındayken “ Erdemliler Topluluğu (Hilful Fudul )” adlı birliğe katıldı. Hz. Peygamber'in de katıldığı antlaşma, zulme karşı İslâm öncesi arapların yaptığı bir topluluktur.Orada olanlar belirli yetkili ve sevilen insanlardı, zalime baş kaldırma ve mazlumu korumayı görev edinmişlerdir.
Dadısının adı Ümmü Eymen’dir.
Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiştir.
Hz. Muhammed (S.A.V.) 40 yaşında (610 yılında) Peygamber oldu.
Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye hicret ettiler (622 yılı).
Peygamberimiz 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir’in kızı Hz Âişe ile evlendi.8 Haziran 632 de 63 yaşında Medine'de vefat etmiştir.

PEYGAMBERİMİZ :

0-4 yaşà Süt annesi Halime’de kaldı.

4-6 yaşàAnnesi Amine ile kaldı.

6 yaşà Annesi vefat etti.

6-8 yaşàDedesi Abdulmuttalip ile kaldı.

8 yaşà Dedesi vefat etti.

8-25 yaşà Amcası Ebu Talip ile kaldı.

Peygamberimizin Çocukları:

Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocukları :

Zeynep (r.a),
Rukiye (r.a)),
Ümmü Gülsüm (r.a)
Fatıma (r.a),
Kasım (r.a),
Abdullah (r.a)

Hz.Mariye ile evliğinden olan çocuğu:

İbrahim (r.a)

Çocuklarından Hz.Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler.

Peygamberimizin Amcaları:

Zübeyr , Hazma, Abbas, Ebu Talip , Ebu Leheb


Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed):

Çevresindeki herkes onun dürüstlüğüne, merhametine, adaletine hayrandı. O insanların her konuda güvendiği, sevdiği ve saydığı seçkin bir insandı.11 Bu sebeple Mekkeliler ona el-Emin yani “Güvenilir Muhammed” derlerdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’a Katılıyor:

Toplumdaki haksızlıklar karşısında bazı iyi ve dürüst Mekkeliler kendi aralarında bir birlik kurdular. “Hilfü’l-Fudûl” yani “Erdemliler Birliği” denilen bu birlik, kim olursa olsun haksızlık ve zulme uğrayan insanların yanında yer alacak ve onlara yardım edecekti. Hz. Muhammed de (s.a.v.) bu birliğe katıldı ve üzerine düşen görevleri yerine getirdi. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları :

Hz. Muhammed (s.a.v.) 610 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira mağarasında derin düşünceler içindeyken Yüce Allah, vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılı- ğıyla ona Alak suresinin ilk beş ayetini vahyetti.

İlk Müslümanlar :

İlk vahiyden bir süre sonra Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) mesajlarını insanlara açıklama ve onları İslam dinine davet etme görevi verdi. O, en yakınlarından başlayarak insanları İslam’a çağırdı. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Zeyd (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.) ilk Müslümanlar oldular.

İslam’a Açık Davet

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’a davetini peygamberliğinin ilk üç yılında gizlice yürüttü. Dördüncü yıldan itibaren ise insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı. Amcası Ebu Talip kendisine her zaman yardımcı olacağını söyledi. Ancak diğer amcası Ebu Lehep bu davete karşı çıktı.

Taif yolculuğu:

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam davetini Mekke dışında da duyurmak amacıyla Hz. Zeyd’i (r.a.) yanına alarak Mekke yakınlarındaki Taif şehrine gitti. Burada yaşayanları İslam’a davet etti. Ama onlar bu davete yanaşmadılar. Hatta Hz. Peygamberi taşladılar ve şehirden uzaklaştırdılar.

İsra ve Miraç :


İsra; Hz. Peygamberin bir gece Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi, Miraç ise buradan Yüce Allah’ın huzuruna
çıkarılmasıdır.

Medine’ye Hicret :

Mekkeli Müslümanlar küçük gruplar halinde Medine’ye göç etmeye başladı.
Hz. Peygamber de 622 yılında Medine’ye hicret etti. Hicret olayı İslam tarihi açısından çok önemli bir olaydır. Hicretle birlikte Medine’de bir İslam Devleti kuruldu.
Müslümanların Mekke’de yaşadığı acılar son buldu. Müslümanlar için Medine yeni bir başlangıç oldu.


Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi) :

Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye varır varmaz yaptığı ilk iş bir mescit inşa etmek oldu. Burası hem ibadet yeri hem yönetim merkeziydi. Mescidin bir bölümü Hz. Peygamberin eviydi. Mescitte “suffe” denilen bir bölüm daha vardı. İsteyen sahabiler burada kalır ve Hz. Peygamberden ilim öğrenirlerdi.

Hudeybiye Barış Anlaşması:

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 628 yılında Hudeybiye anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre iki taraf on yıl savaşmayacaktı. Bu barış ortamı İslam’ın yayılmasını hızlandırdı.

Mekke’nin Fethi :

630 yılında müşrikler Müslümanlarla yaptıkları Hudeybiye anlaşmasını bozdular. Bu sebeple Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke üzerine yürüdü ve şehri fethetti. Bu fetihte savaş çıkmamış ve kan dökülmemiştir. 

Veda Haccı ve Veda Hutbesi :

Hz. Muhammed (s.a.v.), 632 yılında ilk ve son haccına çıktı. Medine’den Mekke’ye geldi ve hac ibadetini yerine getirdi. Binlerce Müslüman bu ibadet esnasında ona eşlik etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) burada Veda Hutbesi olarak bilinen hutbesini okudu. Veda Hutbesi sadece Müslümanlar için değil tüm insanlar için çok önemli bir hutbedir. Çünkü bu hutbede insanların adalet ve huzur içinde yaşaması için gereken temel ilkeler açıklanmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda haccından kısa bir süre sonra Medine’de vefat etti ve burada defnedildi. Kabrinin olduğu yer Mescid-i Nebi’nin içerisinde, Yeşil Kubbe’nin altındadır.

Yorumlar - Yorum Yaz
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.877228.9929
Euro31.134931.2597
Hava Durumu
Ziyaretçi Sayısı
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret583958
4.2.İslamı Tanıyalım
7.1.Melek ve Ahiret İnancı
7.2.Hac ve Kurban İbadeti
5.2.Ünite:Oruç ibadeti
6.4.Hz.Muhammed'in Hayatı
Admin