• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dindersindeyiz.noktanet.3
  • https://twitter.com/
  • https://www.instagram.com/dindersindeyiz
  • https://www.youtube.com/channel/UCsOuLq55D-d559-JFz7VdvA/
4.Sınıf
4.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
5.Sınıf
5.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
6.Sınıf
6.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
7.Sınıf
7.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
8.Sınıf
8.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
9.Sınıf
9.Sınıf tüm ünitelerle ilgili web 2.0 etkinliklerine ulaşmak için resim üzerine tıklayınız...
Giriş
Takvim
8.2.Zekat ve Sadaka
8.3.Din ve Hayat
8.4.Hz.Muhammed'in Örnekliği
8.3.Din ve Hayat özet-2023
8.2.Zekat ve Sadaka Özet2023


İndirmek için tıklayınız...
8.1.Kader İnancı Özet2023


İndirme sayfasına gitmek için tıklayınız...

1.ÜNİTE
5.SINIF 1.ÜNİTE : ALLAH İNANCI
NELER ÖĞRENECEĞİZ ?
Bu bölümü tamamladığınızda;
• Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurabileceksiniz.
• Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark edeceksiniz.
• Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler
verebileceksiniz.
• Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye
gücünün yettiğinin farkında olacaksınız.
• Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark edeceksiniz.
• Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklayabileceksiniz.
• Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini kavrayacaksınız.
• İhlâs suresini okuyup, anlamını söyleyebileceksiniz.
ANAHTAR KAVRAMLAR
• Esmâ-i Hüsnâ
• Hanif
• Tevhid
ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Evrendeki mükemmel düzenle ilgili üç tane örnek bulup defterimize yazalım.
2. Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamlarını araştırarak defterimize yazalım.
3. Dua ne demektir? Hangi durumlarda dua ederiz? Araştıralım.
4. Esmâ-i Hüsnâ ne demektir? Araştıralım.
5. Hz. İbrahim (a.s.), tevhid inancına nasıl ulaşmıştır? Araştırarak defterimize yazalım. 
1.1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir 
Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre evren, kurulmuş bir saat gibi mükemmel bir şekilde işlemektedir. Bu düzeni, atomdan güneş sistemine kadar her şeyde görebiliriz. 
Evrendeki düzene örnekler:
-Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin birbirlerine uzaklık ve yakınlıkları 
-Dünya’nın kendi etrafında yirmi dört saatte dönmesi, Güneş’in etrafında ise 365 gün altı saatte dönmesi,
-Mevsimlerin birbirini takip etmeleri ve gece ile gündüzün peş peşe gelmeleri 
-Güneş’in her zaman doğudan doğması ve batıdan batması  
Gerek bilim adamlarının yaptığı araştırmalar gerekse Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetler evrendeki tüm varlıklar arasındaki ölçü, düzen ve dengenin yüce bir yaratıcı tarafından meydana getirildiğine işaret etmektedir. 
Örneğin, bir ayette Allah (c.c.); “Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.” (Mülk Suresi, 3. ayet.) diye buyurarak evrendeki mükemmel düzene dikkat çekmektedir. 
Evrendeki bu düzeni düşündüğümüzde, bunu en mükemmel biçimde ayarlayan olağanüstü bir yaratıcının bulunduğunu kolayca anlarız. İşte bu varlık, her şeyi en iyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah’tır (c.c.). Allah’ın (c.c.) en önemli özelliği bir ve tek olmasıdır. Çünkü birden fazla yaratıcı olmuş olsaydı, evrende bu kadar mükemmel bir düzen olmazdı.  
Allah’ın (c.c.) bir ve tek olması, hem sayı olarak bir olması hem de her yönüyle eşsiz ve benzersiz olması demektir. Allah (c.c.) öyle bir varlıktır ki O, hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şey de O’na benzemez. 
Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de çok açık ayetler bulunmaktadır. Örneğin İhlas Suresi’ndeki ayetlerde; Allah’ın (c.c.) bir, tek ve eşsiz olması gibi özelliklerinden söz edildiğini görürüz. 
Allah’ın (c.c.) bir ve tek olmasına “vahdaniyet”, bu inanca da “tevhid” inancı denir. Tevhid inancı; Allah’ı (c.c.) zatı, sıfatları ve fiilleri bakımından bir ve tek olarak kabul etmek, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve ibadeti yalnız O’nun için yapmak demektir.  
1.2.  Allah (c.c.) Yaradan’dır
 • Allah her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmıştır. Evrendeki bu düzen, denge ve uyum Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde anlatılmaktadır.
“Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)
Bu yaratma iki türlüdür. Birincisi yoktan var etmek olan yaratmadır. Örneğin Allah evreni yoktan var etmiştir.
“Bir şeyin olmasını dilediğinde O’nun işi “Ol!” demekten ibarettir. O da oluverir.” (Yasin suresi, 82. ayet).
Yaratmanın diğer biçimi ise var olandan başka bir şey yaratmaktır. Örneğin gökler ve yer bitişik iken ayrılmış, yeryüzü canlıların yaşaması için uygun bir hale getirilmiştir.
“Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur. Bu iş O’na göre pek kolaydır.” (Rum suresi, 27. ayet).
Allah’ın yaratması süreklidir.
“… O (Allah), her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)
• Esmaül Hüsna’dan “Hâlık” ismi her şeyi yaratan, “Bedî” ismi bir şeyi örneği olmadan yaratan, “Bârî” ismi ise örneği olmadan varlıkları icat eden demektir.
•Yüce Allah’ın subutî sıfatlarından “Tekvin” de yaratmak, yoktan var etmek anlamlarına gelir.
• Allah her şeyi yaşatandır. “Yeryüzündeki her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…” (Hud suresi, 6. ayet). İnsanın yaşaması için ona rızık veren, maddi imkanları sağlayan Allah, manevi olarak da ona yardım etmiştir. İnsana rehberlik etmesi, eğitmesi, öğretmesi için ona peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir.
• Allah yarattığı varlıkları gözetendir. Yani Allah yarattığı varlıkları korur, ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca insana akıl ve irade vermiş, zaman zaman vahiy göndererek onları uyarmış, bilinçlendirmiş, terbiye etmiştir.

1.3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahîm’dir
• “Rahman” ve “Rahim”, Allahü Teala’nın Esmaül Hüsna’sındandır. Yani 99 güzel isminden iki isimdir.
• Rahman, müslüman olsun ya da olmasın dünyada yaşayan bütün yaratılmışlara rızık veren, onları  sayısız nimetler ile donatan demektir. Rahim ise ahirette sadece müslümanlara merhamet eden demektir.
• Kur’an’da Allah, rahmetinin her şeyi kuşattığını beyan ettikten sonra onu son peygambere iman edip belli niteliklere sahip olan kimselere ileride ayrıca lutfedeceğini belirtmiştir. (A‘râf suresi, 156-157)
• Bizlere düşen görev; Allah’ın “Rahman” isminden nasiplenip kötülük yapan insanları şefkat ve nezaketle uyarmak, onlara hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakmak, ikinci olarak ise Allah’ın “Rahim” isminden nasiplenip fakirlerin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gidermeye çalışmaktır. (İslam ansiklopedisi, cilt 34, sayfa 416)
“De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; O, Gafûr’dur, Rahîm’dir.” (Zümer suresi, 53. ayet)
“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lutufta bulunuyor, melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir.” (Ahzab suresi, 43. ayet)

1.4.5 . Allah (c.c.) Sıfatları
Allah her şeyi görür, her şeyi işitir, her şeyi bilir, O’nun her şeye gücü yeter.
Semi’: “İşitmek, duymak” demektir. Yüce Allah her şeyi işitir. O’nun işitmesi yaratılmışların işitmesi gibi sınırlı ve eksik değildir. O, gizli ve açık söylenenlerin hepsini aracısız olarak işitir.
“…bilin ki, Allah her şeyi işiten ve bilendir.” (Bakara suresi, 244. ayet)
Basar: “Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görür. Hiçbir şey O’nun görmesinden gizli kalmaz. İnsanların ve diğer canlıların görmesi ise sınırlı ve eksiktir.
“… Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 233. ayet)
İlim: “Bilmek” demektir. Allah’ın ilmi sınırsızdır, sonsuzdur ve her şeyi kuşatmıştır. Evrende hiçbir olay O’nun bilgisi dışında gerçekleşmez. O’nun bilgisi ve izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Yaratılmışların bilgisi ise sınırlıdır.
” İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah’ın her şeye gücü yeter.” (Âl-i İmran suresi, 29. ayet)
Kudret: “Güç, kuvvet” demektir. Allah’ın her şeye gücü yeter. O’nun gücü sonsuz ve sınırsızdır.
“Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.” (Yasin suresi, 82. ayet)
“Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara suresi, 148. ayet)
Allah’ın her şeyi gördüğünün, bildiğinin ve işittiğinin farkında olan bir insan; O’nun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır, ahlaklı, saygılı, terbiyeli bir insan olmak için çalışır. Bir kötülük işleyeceği zaman Allah’ın kendisini gördüğünü, söylediklerini duyduğunu ve kalbinden geçenleri bildiğini anlayarak davranışlarını düzeltme yoluna gider. Maddi ve manevi yönden temiz bir hayat yaşamaya özen gösterir.

ALLAH'IN SIFATLARI
A. Zati Sıfatlar
1. Vücud: Allah vardır.
2. Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.
3. Beka: Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4. Vahdaniyet: Allah birdir.
5. Muhalefetün li-l Havadis: Allah sonradan olan şeylere benzemez.
6. Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendindendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
B. Subûti Sıfatlar
1. Hayat: Allah, hayat sahibidir, diridir.
2. İlim: Allah her şeyi bilir.
3. Semi: Allah her şeyi işitir.
4. Basar: Allah, her şeyi görür.
5. İrade: Allah diler, dilediğini yapar.
6. Kudret: Allah kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.
7. Kelam: Allah’ın söz sahibi olması demektir. Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır.
8. Tekvin: Allah yaratıcıdır.
 ALLAH (C.C.) İLE İRTİBAT: DUA
 Dua: Sözlük anlamı olarak, çağırma, yalvarma, ibadet vb. anlamlarına gelir. Terim anlamı ise; insanın, Allah’ın gücü ve kudreti karşısında kendi zayıflığını kavrayıp O’na yalvarması, şükretmesi, O’nu övmesi ve Allah’la her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak O'nunla iletişim kurmasıdır.
HZ. İBRAHİM(A.S):
Hz. İbrahim (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den
(s.a.v.) sonra adı en çok anılan peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim (a.s.), Hz.
İshak (a.s.) ve Hz. İsmail’in (a.s.) babasıdır. Kur’an-ı Kerim’de “İbrahim” isimli bir
sure yer almaktadır. Sevgili Peygamberimizin(sav.) soyu Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanmaktadır.
Kendisine peygamberlik verilen Hz. İbrahim (a.s.) Allah’ın (c.c.) emri ile herkesi imana çağırdı. İnsanlara çok açık bir tebliğde bulunmayı, putların manasız ve aciz olduklarını onlara tapmanın sapıklık olduğunu onlara açıkça göstermek istedi. Kavminin bir bayram için başka bir yerde toplanmalarını fırsat bilerek yetmiş kadar putun olduğu yere girerek elindeki balta ile bütün putları kırıp parampar-
ça etti. Sadece en iri putu kırmayıp elindeki baltayı onun boynuna asarak oradan
uzaklaştı. Kavmi putların başına geleni görünce bunu İbrahim’den başkası yapmış
olamaz diyerek onu sorguya çektiler: “Ey İbrahim! Putlarımızı sen mi kırdın?” diye
sorunca, Hz. İbrahim (a.s.): Bu işi olsa olsa; ‘ben varken bu küçük putlara niçin
tapıyorlar!’ diyen şu büyük put yapmıştır, diyerek “Siz ona sorunuz.” deyince, putperestler; “Putlar konuşmaz ki” dediler. Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.); “O hâlde
daha kendilerini kırılmaktan kurtaramayan, size hiçbir faydası olmayan bu putlara
ilah diyerek niçin tapıyorsunuz? Hâlâ akıllanmayacak mısınız? Size ve bu taptığınız
putlara yazıklar olsun!” dedi.
Bu olay üzerine Nemrut, Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşe attırdı. Yüce Rabbimiz ateşe,
“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol.” (Enbiya suresi, 69. ayet.) diye emretti.
Bu emir üzerine ateş, Hz. İbrahim’i (a.s.) yakmadı ve ateşin içi yemyeşil bir bahçe
oluverdi.
BİR SURE TANIYORUM: İHLÂS SURESİ VE ANLAMI
 İhlâs kelimesi sözlük anlamı olarak; samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi,samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak ise tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakârlık ve ikiyüzlülükten uzak olma demektir. İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. Mekke Dönemi’nde indirilen bir suredir. Dört ayettir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerindendir.
İhlâs suresinde, Yüce Rabbimizin(cc.) bazı isim ve sıfatları anlatılır. Dinin inanç kısmını ve temelini oluşturan tevhit inancı anlatılır. Yüce Allah’ın birliğinden bahsedilir. O’nun hiçbir şeye muhtaç olmadığı, eşi ve benzerinin olmadığı anlatılır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Kul huva(A)llâhu ehad.
2. (A)llâhu-ssamed.
3. Lem yelid velem yûled.
4. Velem yekun lehu kufuven ehad.
İHLAS SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: O Allah birdir.
2. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.
3. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.


         


Yorumlar - Yorum Yaz
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.877228.9929
Euro31.134931.2597
Hava Durumu
Ziyaretçi Sayısı
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret583966
4.2.İslamı Tanıyalım
7.1.Melek ve Ahiret İnancı
7.2.Hac ve Kurban İbadeti
5.2.Ünite:Oruç ibadeti
6.4.Hz.Muhammed'in Hayatı
Admin