• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dindersindeyiz.noktanet.3
  • https://twitter.com/
  • https://www.instagram.com/dindersindeyiz
  • https://www.youtube.com/channel/UCsOuLq55D-d559-JFz7VdvA/
Giriş
Takvim
8.2.Zekat ve Sadaka
8.3.Din ve Hayat
8.4.Hz.Muhammed'in Örnekliği
8.3.Din ve Hayat özet-2023
8.2.Zekat ve Sadaka Özet2023


İndirmek için tıklayınız...
8.1.Kader İnancı Özet2023


İndirme sayfasına gitmek için tıklayınız...

3.ÜNİTEGüzel Ahlaki Tutum Ve Davranışlar
Ahlak, sözlükte huy, mizaç ve karakter demektir. Güzel ahlak ise insanın yaratı lışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi sonucunda kazanılan iyi ve güzel davranışlara denir.
Allah (c.c.) peygamber ve kitaplar göndererek insanlara dünya ve ahiret mutlulu ğunu kazandıracak bilgiler vermiştir. İslam dininin temel amacı insanların; Allah’ı (c.c.) varlığına ve birliğine inanmaları, O’na ibadet etmeleri ve güzel ahlaklı bireyler olmalarıdır. İslam ahlakının temeli Kur’an ve sünnet kaynaklıdır. İslam ahlakı ahiret
inancına dayanır ve evrensel ilkeler içermektedir.
Güzel ahlaki tutum ve davranışlar adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir.
Adalet, hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. Adaletli olmak, herkese hak ettiğini zamanında vermek, kimseye ayrımcılık yapmamak, hak ve hukuka uygun davranmak demektir. Ahlaklı bir insanda bulunması gereken en önemli özelliklerden biri adaletli
olmaktır. Adaletin olduğu bir toplumda huzur, huzurun olduğu yerde ise güven ve barış olur. Adaleti terk eden bir toplulukta huzur ve güven yoktur.

Dostluk, sevgi gibi yaratılıştan gelen (fıtri) bir duygudur. İki insan arasında sı radan bir ilişkinin çok ötesinde derin bir sevgi ve saygıyı ifade eden dostluk, insan
olmanın bir gereğidir. Dostlarımız ailemizden sonra bize en yakın olan kişilerdir. İyi günde, kötü günde her zaman bize destek olan, maddi manevi yardımcı olan kişilere 
dost denir. Dostluklar; karşılıklı samimiyete sevgi, saygı ve güvene dayanır.

Dürüstlük, davranışlarda doğru olmak, söz söylerken yalandan uzak durmaktır.
İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması dinî ve dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir.

Öz denetim, kişinin kendini, duygu ve düşüncelerini kontrol etmesi ve yönetmesidir. İnsanın, çalışmak için hedef belirlemesi ve bu hedefe ulaşmak için de gayret etmesi gerekir. Bu aşamada kişi dış etkenlere karşı duygu ve isteklerini kontrol etmeli iradesine sahip çıkmalı ve onu yönetmelidir. Herhangi bir engelle karşılaştığında
azimle çalışmalı, moralini bozmamalıdır. Öz denetimi olan kimse Allah’ın (c.c.) yardımını yanında hissederek gücünün yettiğince çalışmalı ve tevekkül etmelidir.


Sabır sözlükte engelleme, direnç gösterme, kararlılık, cesaretli olma, acele etmeme anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak ise sabır; hoşa gitmeyen bir olay veya insanı
zorlayan bir durum karşısında kişinin dünya ve ahireti düşünerek dayanma kuvveti göstermesine denir. Sabır, hayatın güçlükleri karşısında metanetli olma, dayanma ve çözüm odaklı düşünme demektir.

Saygı, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur. Bu duygu ile insanlar birbirinin hakkını korur ve ölçülü ve dikkatli davanır. İslam düşüncesinde saygı, başta Allah’a (c.c.) ve O’nun yarattığı tüm insanlara karşı din, dil,
ırk ve cinsiyet ayırmadan ölçülü, nazik, özenli ve dikkatli davranmamıza sebep olan, içinde sevgi barındıran bir duygudur. Saygı her şart ve durumda gösterilmesi gereken güzel ahlaki bir davranıştır.

Sevgi, insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur.
İnsanlar bu duygu sayesinde birbiriyle yakınlık kurarlar. Sevgiyi kullarının kalplerine yerleştiren ise Cenab-ı Hak’tır. Allah (c.c.), bütün sevgilerin kaynağı, varlık sebebidir,
sevgisi sonsuz olandır. Canlı ve cansız varlıklarıyla tüm evren Allah’ın (c.c.) sevgi ve merhameti ile ayakta durur.

Sorumluluk, insan hayatına yön veren, onu amaçsız yaşamaktan kurtaran bir rehberdir. Sadece duyguya dayalı bir ses değil, aynı zamanda bir düşünme faaliyeti venbilinç düzeyidir. Dolayısıyla her ne kadar sorumluluk duygusu insanın fıtratında varsanda bunun körelmesi ya da geliştirilmesi insanın elindedir. İnsan bu sorumluluk duygusu ile görevlerinin bilincinde olur ve hayatını buna göre düzenler.

Vatan, üzerinde yaşadığımız ve maddi ve manevi olarak değer verdiğimiz ve huzur bulduğumuz topraktır. Vatan ve millet uğrunda her şeyi göze alan, çalışan ve hiç bir menfaat beklemeden onu seven ve onu iç ve dış tehditlere karşı koruyan kişiye
de
vatansever denir. Vatan sevgisi, Allah’ın (c.c.) insanların kalbine koyduğu fıtri ve köklü bir duygudur. Her insan doğduğu, büyüdüğü, bir tarih ve kültürle şekillenerek hayatını geçirdiği, akraba ve yakınlarının yaşadığı yere karşı ayrı bir sevgi ve ilgi duyar.
Vatanından ayrıldığında büyük bir özlem duyar.

Yardımseverlik, insana özgü, merhamet ve sevgi duygularını içeren güzel ahlaki davranışlardan biridir. Yardımsever; yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara maddi ve manevi iyilik ve yardım etmeyi seven kimsedir. İslam dini yardımlaşmaya büyük önem vermiş, yardımsever insanları cennetle müjdelemiştir. Her ibadet ve davranışta olduğu gibi yardımlaşmada sadece Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılır.
İslam’da gösteriş için veya maddi ve manevi bir çıkar için yapılan iyilikler boşa gider.
İslam dininde namaz, ramazan ayı ve orucu, zekât, sadaka, hac ve kurban gibi ibadetler sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan en güzel unsurlardır.

Yorumlar - Yorum Yaz
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar30.982931.1071
Euro33.538533.6729
Hava Durumu
Ziyaretçi Sayısı
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret598213
4.2.İslamı Tanıyalım
7.1.Melek ve Ahiret İnancı
7.2.Hac ve Kurban İbadeti
5.2.Ünite:Oruç ibadeti
6.4.Hz.Muhammed'in Hayatı
Admin